Company Name:
VARIS Proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d. o. o.
Name: VARIS Lendava d. o. o.
Adresse: Industrijska ulica 4B, 9220 Lendava
Registration-Nummer: 5463254
Aktivation-Code: 43.990
E-mail: uprava@varis-lendava.si
Telefon (Centrale): 00386 2 5776 500
Fax: 00386 2 5776 505


Others Contacts

GENERAL MANAGER
mag.Sabina Sobočan
T: 00386 2 5776 502
F: 00386 2 5776 505
E: uprava@varis-lendava.si

PROCURATOR
Štefan Sobočan, univ.dipl.inž.str.

T: 00386 2 5776 504
F: 00386 2 5776 505
E: uprava@varis-lendava.si

DESIGN RADIATORS SALES

Nenad Zadravec, dipl.ekon.
T: 00386 2 5776 513
E: uprava@varis-lendava.si

PREFABRICATED BATHROOMS SALES
mag.Marko Čuš
Telefon: 02 5776 514
marko.cus@varis-lendava.si